Climatització

Prenent com a idea base la cerca del confort ambiental, obtenim espais on el benestar de les persones sigui la màxima a preservar, executant estudis i càlculs tècnics per obtenir el grau de satisfacció dins dels entorns de treball amb les particularitats de cadascú, amb la implantació de sistemes de climatització i difusió d’aire adequats per obtenir el màxim rendiment i consums energètics ponderats.