Protocol PAC&PAC

Què significa PAC & PAC?

Protocol d’Actuació & Procediment d’Acció

Què oferim?

Oferim un servei de manteniment més enllà d’un cost fix amb treballs incerts o inconcrets, als propietaris de les instal·lacions frigorífiques o de climatització, que segons llei estan obligats a tenir un contracte de manteniment amb una empresa autoritzada.

Protocol d’Actuació:

En una primera visita es realitza una Auditoria Tècnica de les seves instal·lacions. Es prenen dades de tots els components frigorífics, visualització de l’estat general de la instal·lació frigorífica i elèctrica, presa de pressions, temperatures i consums elèctrics. S’analitzen, en cas d’estar disponible, l’històric d’intervencions que s’han realitzat en les instal·lacions l’últim any.

Es pacta amb la propietat quin ha de ser l’abast del servei de manteniment,

Mantenir el bon estat de les instal·lacions

Millorar l’estat de la instal·lació, redissenyar-la, reconstruir-la

Baixar el consum elèctric Etc.

Procediment d’Acció:

La primera visita donarà com a resultat un informe tècnic, que descriurà l’estat actual de la instal·lació, i amb la combinació de les dades preses i el requeriment de la propietat resultarà una proposta del Procediment d’Acció.

Es proposarà una línia de treball a seguir juntament amb un calendari de manteniments preventius, on TdF accepta la responsabilitat d’aconseguir l’objectiu proposat i el bon funcionament de la instal·lació.