Manteniment preventiu

Els nostres manteniments preventius dels aparells de clima es basen en el que s’estableix en la normativa RITE.

El manteniment periòdic dels equips de refrigeració minimitza avaries imprevistes i permet una notable prolongació de la vida dels equips.

La nostra filosofia és que tots els nostres clients disposin d’un compromís de manteniment preventiu personalitzat i adequat a les seves necessitats.