Què fem?

A Taller de fred, disposem d’una àrea especialitzada en el camp de la refrigeració industrial, cambres frigorífiques, climàtiques, baixa temperatura, condicionament i refrigeradores de líquid.

Refrigeració industrial
Cambres frigorífiques
Refrigeració comercial
Enginyeria de refrigeració
TIARIC

Taller de Clima és el nostre departament especialitzat en el clima i la ventilació al servei de la indústria i el confort, entenent el clima com el control de la temperatura, humitat i qualitat de l’aire.

Conceptes com el confort ambiental, la ventilació industrial, la recuperació tèrmica i els sistemes de filtratge d’aire, pertanyen a l’ADN de Taller de clima, que neix de la necessitat d’obrir el seu propi espai diferenciat, aprofitant les sinergies, dins de l’empresa Taller de Fred. Íntegrament concebuda per a donar plena satisfacció a les necessitats més exigents dels nostres clients.

Climatització
Ventilació
Sistemes de filtració d’aire

Tenda de Fred és el magatzem / botiga per a instal·ladors i professionals del manteniment. Trobaràs tota mena de subministraments i components per a la refrigeració i climatització, així com el millor assessorament professional.

La botiga de Taller de Fred es crea amb la voluntat d’obrir el nostre propi magatzem a la resta de professionals del sector de la refrigeració industrial i de la climatització.

Gràcies a l’estreta relació de col·laboració que mantenim amb els nostres clients, s’ha convertit en un punt on compartir experiències i coneixements per a poder trobar les millors solucions als problemes que se’ns plantegen en el nostre dia a dia. D’aquesta manera, sumant experiències, podrem trobar solucions a problemes concrets i assessorar els nostres clients per a triar els recanvis més adequats.

Manteniment predictiu
Manteniment preventiu
Manteniment correctiu
Protocol PAC&PAC

Ens sortim del que és estàndard en el sector. Col·laborem amb StartUps.

Auditories
Legalitzacions
Projectes a mida
Servei tècnic Foster Refrigerator
Taller de Fred

A Taller de fred, disposem d’una àrea especialitzada en el camp de la refrigeració industrial, cambres frigorífiques, climàtiques, baixa temperatura, condicionament i refrigeradores de líquid.

Refrigeració industrial
Cambres frigorífiques
Refrigeració comercial
Enginyeria de refrigeració
TIARIC
Taller de Clima

Taller de Clima és el nostre departament especialitzat en el clima i la ventilació al servei de la indústria i el confort, entenent el clima com el control de la temperatura, humitat i qualitat de l’aire.

Conceptes com el confort ambiental, la ventilació industrial, la recuperació tèrmica i els sistemes de filtratge d’aire, pertanyen a l’ADN de Taller de clima, que neix de la necessitat d’obrir el seu propi espai diferenciat, aprofitant les sinergies, dins de l’empresa Taller de Fred. Íntegrament concebuda per a donar plena satisfacció a les necessitats més exigents dels nostres clients.

Climatització
Ventilació
Sistemes de filtració d’aire
Tenda de Fred

Tenda de Fred és el magatzem / botiga per a instal·ladors i professionals del manteniment. Trobaràs tota mena de subministraments i components per a la refrigeració i climatització, així com el millor assessorament professional.

La botiga de Taller de Fred es crea amb la voluntat d’obrir el nostre propi magatzem a la resta de professionals del sector de la refrigeració industrial i de la climatització.

Gràcies a l’estreta relació de col·laboració que mantenim amb els nostres clients, s’ha convertit en un punt on compartir experiències i coneixements per a poder trobar les millors solucions als problemes que se’ns plantegen en el nostre dia a dia. D’aquesta manera, sumant experiències, podrem trobar solucions a problemes concrets i assessorar els nostres clients per a triar els recanvis més adequats.

Manteniments
Manteniment predictiu
Manteniment preventiu
Manteniment correctiu
Protocol PAC&PAC
Altres Actuacions

Ens sortim del que és estàndard en el sector. Col·laborem amb StartUps.

Auditories
Legalitzacions
Projectes a mida
Servei tècnic Foster Refrigerator