Manteniment predictiu

Quan una màquina falla, ja s’ha arribat tard. Les repercussions negatives tant a nivell de servei com en l’àmbit financer per a una empresa poden ser enormes. Per això, cada vegada més companyies aposten pel manteniment predictiu, una sèrie d’accions i tècniques que s’apliquen amb l’objectiu d’anticipar-se als errors. A continuació, expliquem detalladament en què consisteix i quins són els seus principals avantatges.El manteniment predictiu és una tècnica que utilitza eines i tècniques d’anàlisis de dades per a detectar anomalies en el funcionament i possibles defectes en els equips i processos, de manera que puguin solucionar-se abans que sobrevingui l’error.