Ventilació

Tecnologia aplicada a l’evacuació de fluids en general, fums, gasos, pols i calor de les instal·lacions industrials i comercials; de tothom és sabut la presència d’agents nocius o molestos dins de les atmosferes industrials són una de les principals causes de malalties i absentisme laboral; l’aplicació de les normatives ens obliga a ser del tot exigents amb els àmbits de treball per aconseguir una millor qualitat dins aquest entorn laboral.