TIARIC

SISTEMA DE REFRIGERACIÓ TIARIC, és el sistema que desenvolupa la Tecnologia Inverter Aplicada a la Refrigeració Industrial i Comercial.